สำหรับประสบการณ์ที่ดีขึ้นโปรดเปลี่ยนเบราว์เซอร์ของคุณเป็น CHROME, FIREFOX, OPERA หรือ Internet Explorer

ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้งาน

ยินดีต้อนรับสู่ Join4Bizcom. Join4Biz ให้บริการแก่คุณภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการต่อไปนี้ซึ่งอาจมีการปรับปรุงโดยเราเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ โดยการเข้าถึงหรือใช้ Join4Biz รวมถึง Join4Biz แอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่จัดหาให้หรือเป็นเจ้าของและดำเนินการเป็นส่วนหนึ่งของ Join4Bizคุณยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่น ๆ นโยบายส่วนบุคคลกฎและข้อกำหนดเพิ่มเติมที่มีการอ้างอิงทั่วทั้งไซต์

การแก้ไขข้อตกลงในการใช้ข้อกำหนด

คุณตกลงและเข้าใจว่าข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้อาจได้รับการแก้ไขโดยเราเมื่อใดก็ได้และทุกความถี่โดยไม่แจ้งล่วงหน้าหรือเฉพาะเจาะจงแก่คุณและการปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะมีผลเมื่อ Join4Biz การโพสต์ของข้อกำหนดใหม่และ / หรือเมื่อมีการใช้การเปลี่ยนแปลงใหม่ใน Join4Biz เว็บไซต์. คุณตกลงที่จะทบทวนข้อกำหนดในการให้บริการเป็นระยะ ๆ เพื่อให้คุณทราบถึงการแก้ไขใด ๆ การใช้งานต่อไปของคุณ Join4Biz บริการตามการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของเราระบุว่าคุณยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการที่ปรับเปลี่ยนแล้ว

ความเป็นส่วนตัว

At Join4Biz เราเคารพในความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ของเราและความสำคัญของข้อมูลที่พวกเขาให้ความไว้วางใจแก่เรา คุณต้องอ่านและเข้าใจนโยบายส่วนบุคคลฉบับเต็มของเราก่อนที่จะตัดสินใจเข้าถึงหรือใช้ Join4Biz ไซต์หรือบริการใด ๆ ของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวจะอธิบายถึงเวลาและวิธีการที่ข้อมูลและเนื้อหาของคุณจะถูกรวบรวมใช้เปิดเผยและวิธีที่คุณสามารถใช้ Join4Biz เพื่อแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่น โดยใช้ Join4Bizคุณยินยอมให้มีการรวบรวมและใช้ข้อมูลข้อมูลคำแถลงและเนื้อหาใด ๆ ของคุณตามที่กำหนดไว้ในนโยบายส่วนบุคคล

เนื้อหาผู้ใช้และการแบ่งปันของคุณ

คุณเข้าใจและยอมรับว่าโดยการสร้างและโพสต์เนื้อหาลงบน Join4Bizคุณรับรองว่าคุณเป็นเจ้าของสิทธิ์ในเนื้อหาและข้อมูลทั้งหมด โดยเฉพาะคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดที่คุณโพสต์อีเมลตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อ Join4Biz. คุณต้องรับผิดชอบต่อการใช้หรือกิจกรรมทั้งหมดใน, Join4Biz โดยคุณและโดยบุคคลที่คุณให้สิทธิ์หรืออนุญาตให้ใช้หรือให้สิทธิ์การเข้าถึงบัญชี / โปรไฟล์จากคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์อื่น ๆ คุณเข้าใจว่า Join4Biz ไม่สามารถควบคุมการเปิดเผยเนื้อหาของคุณ คุณมีสิทธิ์และตัวเลือกในการจัดการการเปิดเผยเนื้อหาและวิธีแบ่งปันข้อมูล เพื่อความชัดเจนเนื้อหาใด ๆ ที่คุณแชร์กับคนอื่น ๆ Join4Biz อาจใช้โดยหรือโดย Join4Biz. คุณต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่บังคับใช้กับเนื้อหาใด ๆ ที่คุณส่งหรือใช้ผ่าน Join4Biz. การเชื่อมโยงหรือเข้าถึงไซต์แอพพลิเคชันปลายทางหรือบริการอื่น ๆ อยู่ในความเสี่ยงของคุณโดยเด็ดขาด คุณเข้าใจว่า Join4Biz ไม่มีการควบคุมวิธีการใช้ข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้กับไซต์ที่เชื่อมโยงกับบุคคลที่สาม คุณยังรับทราบด้วยว่า JOIN4BIZ ไม่ได้รับการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงานเนื้อหาหรือข้อมูลที่คุณได้รับผ่านเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ของบุคคลที่สามที่คุณอาจจะให้ข้อมูล Join4Biz จะไม่รับผิดชอบต่อการแสดงผลสาธารณะหรือการนำเนื้อหาผู้ใช้ของคุณไปใช้อย่างผิดกฎหมาย คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณอาจได้รับความเสียหายจากเนื้อหาผู้ใช้ที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสมและคุณยอมรับว่า Join4Biz จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่คุณกล่าวหาว่าเกิดขึ้นจากเนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าว คุณต้องรับผิดชอบต่อการโต้ตอบของคุณกับคนอื่น Join4Biz ผู้ใช้ เราขอสงวนสิทธิ์ แต่ไม่มีข้อผูกมัดในการตรวจสอบข้อพิพาทระหว่างคุณและผู้ใช้รายอื่น คุณรับทราบและยอมรับว่า Join4Biz อาจเก็บรักษาหรือจัดเก็บเนื้อหาของคุณและอาจเปิดเผยเนื้อหาหากจำเป็นต้องทำตามกฎหมายหรือด้วยความเชื่อโดยสุจริตว่าการเก็บรักษาการจัดเก็บหรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เมื่อให้ข้อมูลหรือเนื้อหาแก่เราหรือโพสต์เนื้อหาลงบน Join4Bizคุณอนุญาตให้เรามีสิทธิ์เผยแพร่ลิขสิทธิ์เผยแพร่ลิขสิทธิ์เก็บรักษาลบวิเคราะห์ใช้กระบวนการและแนวคิดแนวคิดเครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่ไม่ใช่แบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลทั่วโลกไม่ จำกัด ไม่ จำกัด ตลอดจนมอบหมายไม่ให้เพิกถอนไม่ได้ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลหรือเนื้อหาที่คุณให้ไว้ Join4Bizแต่ไม่ จำกัด เฉพาะสิทธิฐานข้อมูลใด ๆ ที่คุณมีในเนื้อหาในลักษณะใด ๆ ที่รู้จักกันในขณะนี้หรือในอนาคตโดยไม่ได้รับความยินยอมเพิ่มเติมการแจ้งและ / หรือการชดเชยให้กับคุณหรือแก่บุคคลที่สาม คุณไม่มีสิทธิรับค่าชดเชยหรือการเบิกจ่ายคืนใด ๆ จาก Join4Biz ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ โดยการส่งเนื้อหาใด ๆ ให้เราเห็นว่าคุณยินยอมให้มีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลข้อมูลคำแถลงและเนื้อหาใด ๆ และคุณกระทำโดยสมัครใจด้วยความเสี่ยงที่จะสูญเสีย

การใช้และการดำเนินการให้บริการ

คุณยอมรับแสดงหมายจับและรับประกันว่าคุณจะใช้ Join4Biz เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นและคุณจะปฏิบัติตามกฎหมายกฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงและใช้งาน Join4Biz. คุณจะแจ้งให้เราทราบทันทีหากคุณเรียนรู้หรือสงสัยว่ามีการละเมิดความปลอดภัยหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Join4Biz.

ในการใช้ Join4Bizคุณตกลงที่จะ:

 • ปฏิบัติตามและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลกฎหมายท้องถิ่นกฎข้อบังคับและข้อบังคับของท้องถิ่นรัฐประเทศหรือระหว่างประเทศหรือกฎหมายต่างประเทศ
 • ปฏิบัติต่ออีกคนด้วยความเคารพ มีคนจริงอยู่เบื้องหลังชื่อแต่ละคน
 • ไม่ล่วงละเมิดดูถูกอึดอัดหรือทำร้ายสมาชิกคนอื่น ๆ
 • มีข้อพิพาทเฉพาะเกี่ยวกับข้อมูลเนื้อหาและ / หรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในลักษณะส่วนตัวโดยการชักชวนให้ความช่วยเหลือ Join4Biz, ในกรณีที่จำเป็น;
 • ไม่โพสต์ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้ง (เช่นอีเมลการสนทนาจดหมายหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่หรือชื่อเต็ม);
 • ให้เฉพาะรีวิวและเนื้อหาที่คุณเชื่อว่าเป็นความจริงและไม่จงใจให้ข้อมูลเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด

ในการใช้ Join4Bizคุณยอมรับว่าคุณจะไม่โพสต์โอนอัพโหลดดาวน์โหลดส่งอีเมลแจกจ่ายหรือส่งเนื้อหาหรือเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ในรูปแบบที่:

 • ละเมิดหรือละเมิดต่อสิทธิของผู้อื่นหรือซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายข่มขู่คุกคามหรือบุกรุกความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิในการประชาสัมพันธ์เสื่อมเสียหมิ่นประมาทดูหมิ่นหยาบคายลามกอนาจารหยาบคายหมิ่นประมาทหยาบคายหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทข่มเหงคนอื่น victimizes หรือ intimidates บุคคลหรือกลุ่มด้วยเหตุผลใดก็ตาม
 • ไม่ชอบด้วยกฎหมายความเกลียดชังหรือเชื้อชาติเชื้อชาติหรือเป็นที่รังเกียจหรือล่วงล้ำสิทธิของผู้อื่นรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะสิทธิของผู้มีชื่อเสียงความเป็นส่วนตัวและทรัพย์สินทางปัญญา
 • ก่อให้เกิดอันตรายต่อความรู้สึกทางอารมณ์ความตายการสูญเสียความเสียหายการบาดเจ็บความพยายามที่จะเลียนแบบหรือแสดงความเกลียดชังต่อบุคคลหรือกลุ่มหรือทรัพย์สินด้วยเหตุผลใด ๆ
 • มีเนื้อหาลามกอนาจารหรือชัดเจน
 • ทำร้ายผู้เยาว์ไม่ว่าด้วยวิธีใดรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการอัพโหลดเนื้อหาที่ละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับภาพลามกอนาจารเด็กกฎหมายว่าด้วยการแสวงประโยชน์ทางเพศเด็กและกฎหมายที่ห้ามไม่ให้ภาพของผู้เยาว์ที่กระทำการทางเพศ
 • แชร์เนื้อหาหรือข้อมูลที่ผิดกฎหมายและคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเผยแพร่ภายใต้กฎหมายใด ๆ
 • เป็นเท็จหลอกลวงหลอกลวงหลอกลวงหรือถือว่าเป็นเหยื่อและเปลี่ยน;
 • เก็บรวบรวมเนื้อหาหรือข้อมูลหรือจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ
 • สร้างบัญชีผู้ใช้เท็จหรือหลอกลวง;
 • เลียนแบบเลียนแบบหรือแกล้งทำเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หรือระบุไว้อย่างชัดแจ้งหรือมิฉะนั้น บิดเบือนความร่วมมือกับบุคคลหรือหน่วยงานเมื่อใช้ Join4Biz;
 • อนุญาตหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าถึงและ / หรือใช้ข้อมูลการลงทะเบียนของคุณหรือเข้าเยี่ยมชมและ / หรือใช้ Join4Biz โดยใช้บัญชี / โปรไฟล์และ / หรือข้อมูลการลงทะเบียนของคุณ
 • สร้างสร้างหรือส่งอะไรที่แสดงถึงหรือมีจดหมายลูกโซ่แผนผังปิรามิดหรือโฆษณาใด ๆ ที่คุณไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายจากการส่ง;
 • อัปโหลดไวรัสหรือโค้ดไฟล์หรือโปรแกรมอื่นที่ออกแบบมาเพื่อขัดจังหวะทำลายหรือพยายามที่จะเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต Join4Biz ระบบหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่ขัดขวางประสิทธิภาพหรือทำให้ฟังก์ชันของ Join4Biz;
 • พยายามเข้าถึงทำให้ยุ่งเกี่ยวกับหรือใช้พื้นที่สาธารณะที่ไม่ใช่สาธารณะ Join4Biz. บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตที่พยายามเข้าถึงพื้นที่เหล่านี้ของเว็บไซต์อาจถูกดำเนินคดี
 • อัปโหลดอีเมลโพสต์หรือแชร์เนื้อหาหรือข้อมูลหรือส่งเนื้อหาใด ๆ ที่ก่อให้เกิดหรือสนับสนุนการกระทำผิดกฎหมายกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลใด ๆ
 • การใช้ Join4Bizโดยเจตนาหรือโดยไม่เจตนาในการละเมิดนโยบายของเราหรือกฎหมายท้องถิ่นกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นรัฐชาติหรือระหว่างประเทศหรือต่างประเทศ
1 2 3
ด้านบน